Живот и Морали Исуса

Source: http://www.angelfire.com/co/JeffersonBible/jeffbsyl.html

Јефферсон Библија

Јефферсонов програм за процену
Заслуге Исусових доктрина,
У поређењу са онима других.

У писму др. Бењамину Русху, Јефферсон је описао своја мишљења о Исусу и хришћанској религији, као ио његовим властитим религиозним увјерењима. Додао је овом опису Силлабус који је упоређивао Исусове учења са онима из ранијих грчких и римских филозофа, као и са религијом Јевреја из времена Исуса. Ово писмо и приложени Силлабус су занимљиви за свакога ко проучава Библију Јефферсон зато што објашњава тачно Џеферсонове ставове који су га касније довели до компилације моралне филозофије Исуса у облику презентираном на овој веб страници. И писмо и Силлабус су представљени у наставку и могу се наћи у меморијалном издању Јефферсон’с Вритингс, Вол. 10, стр. 379. У наставном плану је писмо Виллиаму Схорту, који садржи даља дискусија о наставном плану. Ово писмо налази се у Вол. 11 Меморијалног издања, стр. 243.

Continue reading “Живот и Морали Исуса”