ЗАЯВЛЕНИЕ НА ВОЗВРАТ НАЛОГА С ДОХОДА ОТ ИСТОЧНИКОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (КРОМЕ ДИВИДЕНДОВ/ПРОЦЕНТОВ). СВЕДЕНИЯ ОБ ИСТОЧНИКЕ ДОХОДА (ПРИЛОЖЕНИЕ К ФОРМЕ no. 1011dt(1997)) (РУС./АНГЛ.)


Приложение No. 9
/Annex No. 9/
к Инструкции Государственной
/to the Regulation of the State/
налоговой службы Российской
/Tax Service of the Russian/
Федерации от 16.06.95 No. 34
/Federation from 1995 No./
(в ред. письма Госналогслужбы РФ
от 31.12.1997 No. ВГ-6-06/928)

--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦X¦¦X¦¦ ¦¦ ¦¦X¦
L--L--L--L--L--L--L--L--
-------------------------------------------------------------------¬
¦Приложение к Форме 1011DT(1997) ¦
¦Enclosure to the form 1011DT(1997) ¦
¦---------------------------------------¬ наименование иностран- ¦
¦¦ ¦ ного юридического лица ¦
¦L--------------------------------------- name of foreign entity ¦
¦ ¦
¦-------------------------¬ --T-T-T-T-T-¬ Дата (из раздела 4) ¦
¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Date (from paragraph 4)¦ Лист
¦L------------------------- L-+-+-+-+-+-- ¦ Sheet No.
L-------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------¬
¦ Сведения об источнике дохода ¦
¦ Information about source of income ¦
+---¬ ¦
¦ 1.¦ Вид дохода ---------------------------------------¬ Номер --T-¬¦
+---- Type of income ¦ ¦ Number ¦ ¦ ¦¦
¦ L--------------------------------------- L-+--¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ Контрагент Наименование --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦ Contractor ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ Name in full L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
¦ Полный адрес ------------------------------------------¬¦
¦ Full address ¦ ¦¦
¦ L------------------------------------------¦
¦ ИНН --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦ Identification tax number ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Договор Номер ------------------------------¬ Дата --T-T-T-T-T-¬¦
¦Contract Number ¦ ¦ Date ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ L------------------------------ L-+-+-+-+-+--¦
+-------------------------------------------------------T--------------------+
¦Общая сумма дохода до --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ ¦ ¦
¦удержания налога в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целых единицах L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ Код валюты ¦
¦Gross amount of income Дата начисления ¦ Currency code ¦
¦in whole currency units дохода --T-T-T-T-T-¬ ¦ ¦
¦ Date of accrued ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --T-T-¬ ¦
¦ of income L-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+ L-+-+-- ¦
¦Сумма удержанного налога --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ ¦ ¦
¦Tax withheld ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+--------------------+
¦Сумма налога, подлежащая --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ Ставка налога --T-¬¦
¦удержанию по Соглашению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Tax Rate ¦ ¦ ¦¦
¦Tax under the Treaty L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- L-+--¦
L-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------¬
+---¬ ¦
¦ 2.¦ Вид дохода ---------------------------------------¬ Номер --T-¬¦
+---- Type of income ¦ ¦ Number ¦ ¦ ¦¦
¦ L--------------------------------------- L-+--¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ Контрагент Наименование --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦ Contractor ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ Name in full L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
¦ Полный адрес ------------------------------------------¬¦
¦ Full address ¦ ¦¦
¦ L------------------------------------------¦
¦ ИНН --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦ Identification tax number ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Договор Номер ------------------------------¬ Дата --T-T-T-T-T-¬¦
¦Contract Number ¦ ¦ Date ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ L------------------------------ L-+-+-+-+-+--¦
+-------------------------------------------------------T--------------------+
¦Общая сумма дохода до --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ ¦ ¦
¦удержания налога в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целых единицах L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ Код валюты ¦
¦Gross amount of income Дата начисления ¦ Currency code ¦
¦in whole currency units дохода --T-T-T-T-T-¬ ¦ ¦
¦ Date of accrued ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --T-T-¬ ¦
¦ of income L-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+ L-+-+-- ¦
¦Сумма удержанного налога --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ ¦ ¦
¦Tax withheld ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+--------------------+
¦Сумма налога, подлежащая --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ Ставка налога --T-¬¦
¦удержанию по Соглашению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Tax Rate ¦ ¦ ¦¦
¦Tax under the Treaty L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- L-+--¦
L-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------¬
+---¬ ¦
¦ 3.¦ Вид дохода ---------------------------------------¬ Номер --T-¬¦
+---- Type of income ¦ ¦ Number ¦ ¦ ¦¦
¦ L--------------------------------------- L-+--¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ Контрагент Наименование --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦ Contractor ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ Name in full L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
¦ Полный адрес ------------------------------------------¬¦
¦ Full address ¦ ¦¦
¦ L------------------------------------------¦
L-----------------------------------------------------------------------------
--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬--¬
¦ ¦¦ ¦¦X¦¦ ¦¦ ¦¦X¦¦ ¦¦X¦
L--L--L--L--L--L--L--L--
Форма Form 1011DT(1997) Стр. Page 2
-----------------------------------------------------------------------------¬
¦ Контрагент ИНН --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦ Contractor Identification tax number ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Договор Номер ------------------------------¬ Дата --T-T-T-T-T-¬¦
¦Contract Number ¦ ¦ Date ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ L------------------------------ L-+-+-+-+-+--¦
+-------------------------------------------------------T--------------------+
¦Общая сумма дохода до --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ ¦ ¦
¦удержания налога в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целых единицах L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ Код валюты ¦
¦Gross amount of income Дата начисления ¦ Currency code ¦
¦in whole currency units дохода --T-T-T-T-T-¬ ¦ ¦
¦ Date of accrued ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --T-T-¬ ¦
¦ of income L-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+ L-+-+-- ¦
¦Сумма удержанного налога --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ ¦ ¦
¦Tax withheld ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+--------------------+
¦Сумма налога, подлежащая --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ Ставка налога --T-¬¦
¦удержанию по Соглашению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ Tax Rate ¦ ¦ ¦¦
¦Tax under the Treaty L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- L-+--¦
L-----------------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------------¬
+---¬ ¦
¦ 4.¦ Вид дохода ---------------------------------------¬ Номер --T-¬¦
+---- Type of income ¦ ¦ Number ¦ ¦ ¦¦
¦ L--------------------------------------- L-+--¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦ Контрагент Наименование --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦ Contractor ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ Name in full L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
¦ --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
¦ Полный адрес ------------------------------------------¬¦
¦ Full address ¦ ¦¦
¦ L------------------------------------------¦
¦ ИНН --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬¦
¦ Identification tax number ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+--¦
+----------------------------------------------------------------------------+
¦Договор Номер ------------------------------¬ Дата --T-T-T-T-T-¬¦
¦Contract Number ¦ ¦ Date ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦¦
¦ L------------------------------ L-+-+-+-+-+--¦
+-------------------------------------------------------T--------------------+
¦Общая сумма дохода до --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ ¦ ¦
¦удержания налога в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦целых единицах L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ Код валюты ¦
¦Gross amount of income Дата начисления ¦ Currency code ¦
¦in whole currency units дохода --T-T-T-T-T-¬ ¦ ¦
¦ Date of accrued ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ --T-T-¬ ¦
¦ of income L-+-+-+-+-+-- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+ L-+-+-- ¦
¦Сумма удержанного налога --T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-¬ ¦ ¦
¦Tax withheld ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦
¦ L-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-- ¦ ¦
+-------------------------------------------------------+--------------------+

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВОДОХОЗЯЙСТВЕННЫХ И ВОДООХРАННЫХ СООРУЖЕНИЙ, УСТРОЙСТВ И РЕЖИМА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИИ  »
Типовые бланки, договоры »
Читайте также