Кодификация юстиниана

Кодификация юстиниана см. Свод Юстиниана.

Коза ностра (от ит. coso nostra »
Читайте также